Widgets Magazine

Widgets Magazine

Vzdelávanie - Košický kraj

» Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku Topolianska 153, Michalovce

» Materská škola Hlavná 25, Čierna

» Stredné odborné učilište stavebné Partizánska 23, Michalovce

» Cirkevná materská škola sv. Terezky Kostolné nám. 16, Michalovce

» Materská škola Hlavná 263, Vojčice

» Stredné odborné učilište strojárske Močarianska 1, Michalovce

» Cirkevná základná škola Juraja Sklenára, Školská 55, Letanovce

» Materská škola Hlavná 28, Zemplínske Jastrabie

» Stredné odborné učilište Zimná 96, Dobšiná

» Cirkevná základná škola Povýšenia sv. Kríža, Smreková 38, Smižany

» Materská škola Hlavná 281, Michaľany

» Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola Slovensko Jána A. Komenského 1, Michalovce

» Cirkevná základná škola reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Elektrárenská 50, Vojany

» Materská škola Hlavná 3, Krompachy

» Súkromná stredná priemyselná škola odevná Komenského 1, Michalovce

» Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Michala Archanjela, , Stanča 140

» Materská škola Hlavná 305, Slovenské Nové Mesto

» Súkromná združená stredná škola elektrotechnická Maurerova 55, Krompachy

» Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy

» Materská škola Hlavná 42, Dlhá Ves

» Škola v prírode , Inovce 88

» Cirkevná základná škola sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce

» Materská škola Hlavná 42, Veľké Ozorovce

» Škola v prírode , Kojšov 276

» Cirkevná združená stredná škola sv. Jozafáta Komenského 1963/10, Trebišov

» Materská škola Hlavná 73, Čeľovce

» Škola v prírode , Rejdová 43

» Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa M. R. Štefánika 9, Trebišov

» Materská škola Hlavná 78, Boťany

» Škola v prírode Turzovská 81, Gelnica

» Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves

» Materská škola Hlavná ulica 117, Gelnica

» Štátna jazyková škola pri gymnáziu Javorová 16, Spišská Nová Ves

» Cirkevné stredné odborné učilište sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2, Michalovce

» Materská škola Hviezdoslavova 33, Spišská Nová Ves

» Štátna jazyková škola pri Gymnáziu Komenského 32, Trebišov

» Evanjelická cirkevná materská škola Ul. Zeleného stromu 14, Rožňava

» Materská škola I. Krasku 3, Spišská Nová Ves

» Štátna jazyková škola pri Strednej škole podnikania Mierová 727, Strážske

» Gymnázium - Gimnázium Z. Fábryho 1, Veľké Kapušany

» Materská škola I. pri základnej škole Hlavná 369/91, Hrabušice

» Učilište Jelšavská 317, Štítnik

» Gymnázium Horešská 18, Kráľovský Chlmec

» Materská škola II. pri základnej škole Zimná 413, Hrabušice

» Učilište poľnohospodárske J. Majlátha 2, Pribeník

» Gymnázium Javorová 16, Spišská Nová Ves

» Materská škola J. Hanulu 6, Spišská Nová Ves

» Učilište pri Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom Kováčska 53, Medzev

» Gymnázium Komenského 32, Trebišov

» Materská škola J. I. Barča 120, Pozdišovce

» Učilište stavebné Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

» Gymnázium Kpt. Nálepku 6, Sobrance

» Materská škola Jána A. Komenského 2, Michalovce

» Učilište Zimná 96, Dobšiná

» Gymnázium Lorencova 46, Krompachy

» Materská škola Jána Švermu 8, Michalovce

» Základná škola (s elokovanými triedami v Richnave), , Kluknava 43

» Gymnázium Ľudovíta Štúra 26, Michalovce

» Materská škola Jelšavská 318, Štítnik

» Základná škola - Alapiskola, Hlavná 1, Drahňov

» Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1, Michalovce

» Materská škola Kaštielna 247, Betliar

» Základná škola - Alapiskola, Hlavná 1, Drahňov

» Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika Akademika Hronca 1, Rožňava

» Materská škola Komenského 1964/11, Trebišov

» Základná škola - Grundschule, Hlavná ulica 121, Gelnica

» Gymnázium pri Spojenej škole s organizačnými zložkami Gymnázium, Stredné odborné učilište, Dievčenská odborná škola Kollárova 17, Sečovce

» Materská škola Komenského 25, Spišská Nová Ves

» Základná škola - Grundschule, Štóska 183, Medzev

» Gymnázium SNP 1, Gelnica

» Materská škola Komenského 5, Smižany

» Základná škola 1. - 4. ročník s materskou školou, SNP 446/178, Hraň

» Gymnázium SNP 607, Dobšiná

» Materská škola Kostolná 49, Malá Tŕňa

» Základná škola 1.- 4.ročík s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským, , Hrhov 46

» Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves

» Materská škola Kozmonautov 1793/14, Rožňava

» Základná škola 1.- 4.ročík s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským, , Hrhov 46

» Gymnázium Štefana Moysesa Školská 13, Moldava nad Bodvou

» Materská škola Kyjevská 2020/14, Rožňava

» Základná škola 1.- 4.ročník, , Drnava 186

» I. Materská škola , Žehra 10

» Materská škola Leningradská 1, Michalovce

» Základná škola a GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom maďarským Českoslov. armády 15, Moldava nad Bodvou

» I. Materská škola Hviezdoslavova 17, Moldava nad Bodvou

» Materská škola Lesná 55, Bačkov

» ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium, Českoslov. armády 15, Moldava nad Bodvou

» I. Materská škola Kostolná 271, Spišské Tomášovce

» Materská škola Lipová 21, Spišská Nová Ves

» Základná škola akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava

» I. Materská škola Mariánske nám. 35, Medzev

» Materská škola Lúčna 3, Olcnava

» Základná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190, Dobšiná

» I. Materská škola Mlynská 320, Švedlár

» Materská škola m. č. Novoveská Huta 147, Spišská Nová Ves

» Základná škola internátna s materskou školou, , Hrušov 497

» I. Materská škola Nábrežná 9, Letanovce

» Materská škola Masarykova 30, Michalovce

» Základná škola Istvána Dobóa s vyučovacím jazykom maďarským - Dobó István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, , Veľké Slemence 18

» I. Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce

» Materská škola Mierová 5, Kráľovský Chlmec

» Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Z. Fábryho 36, Veľké Kapušany

» II. Materská škola Krátka 10, Moldava nad Bodvou

» Materská škola Nám. M. Pavlíka 96, Nižný Žipov

» Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského, P. Dobšinského 125, Slavošovce

» II. Materská škola Slovenského raja 124, Letanovce

» Materská škola Nová 1690/11, Sečovce

» Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce

» II. Materská škola Školská 1, Spišské Tomášovce

» Materská škola Obchodná 177/6, Dvorianky

» Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Síd.P.O.Hviezdoslava 43, Veľké Kapušany

» II. Materská škola Školská 39, Čierna nad Tisou

» Materská škola Obchodná 26/63, Sečovce

» Základná škola pre 1. 4.ročník, Školská 19, Slovenské Nové Mesto

» II. Materská škola Železničná 460, Švedlár

» Materská škola Okružná 19, Michalovce

» Základná škola s 1.- 4. ročníkom s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Szenczi Molnár Albert 11, Malý Horeš

» IV. Materská škola Školská 5, Michalovce

» Materská škola Okružná 366/4, Zemplínska Teplica

» Základná škola s 1.- 4. ročníkom s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 67, Bačka

» Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého, Kósu-Schoppera 22, Rožňava

» Materská škola P. J. Šafárika 657, Dobšiná

» Základná škola s 1.- 4. ročníkom s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Hlavná 223, Pribeník

» Materská škola

» Materská škola P. Jilemnického 2, Spišská Nová Ves

» Základná škola s 1.- 4. ročníkom s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Hlavná 223, Pribeník

» Materská škola 29, Vyšná Slaná

» Materská škola Parádna 202, Slivník

» Základná škola s 1.- 4. ročníkom, , Choňkovce 128

» Materská škola pri základnej škole s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda , Zatín 114

» Materská škola Partizánska 526, Smolník

» Základná škola s 1.- 4. ročníkom, , Vyšná Rybnica 138

» Materská škola , Arnutovce 11

» Materská škola Pionierov 639/18, Rožňava

» Základná škola s 1.- 4. ročníkom, Lúčna 3, Olcnava

» Materská škola , Bajany 161

» Materská škola Pod Lipinami 2, Dargov

» Základná škola s 1.- 4. ročníkom, Školská 242, Lastovce

» Materská škola , Bánovce nad Ondavou 87

» Materská škola Potočná 112/4, Kravany

» Základná škola s materskou školou (s elokovanými triedami v Bajanoch), , Pavlovce nad Uhom 986

» Materská škola , Bara 38

» Materská škola pri základnej škole , Bežovce 90

» Základná škola s materskou školou Františka Jozefa Fugu, , Vinné 514

» Materská škola , Betlanovce 23

» Materská škola pri základnej škole , Čerhov 230

» Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, , Jablonov nad Turňou 229

» Materská škola , Blatné Remety 85

» Materská škola pri základnej škole , Helcmanovce 41

» Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, , Jablonov nad Turňou 229

» Materská škola , Bracovce 275

» Materská škola pri základnej škole , Krčava 184

» Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 233, Boľ

» Materská škola , Bunkovce 63

» Materská škola pri základnej škole , Kuzmice 284

» Základná škola s materskou školou, , Bežovce 90

» Materská škola , Bystrany 98

» Materská škola pri základnej škole , Malčice 213

» Základná škola s materskou školou, , Helcmanovce 41

» Materská škola , Choňkovce 40

» Materská škola pri základnej škole , Palín 104

» Základná škola s materskou školou, , Krčava 184

» Materská škola , Chrasť nad Hornádom 44

» Materská škola pri základnej škole , Pavlovce nad Uhom 39

» Základná škola s materskou školou, , Palín 104

» Materská škola , Čičarovce 91

» Materská škola pri základnej škole , Poráč 125

» Základná škola s materskou školou, , Rakovec nad Ondavou 2

» Materská škola , Čierna Lehota 68

» Materská škola pri základnej škole , Porúbka 40

» Základná škola s materskou školou, , Zalužice 121

» Materská škola , Čierne Pole 16

» Materská škola pri základnej škole , Rakovec nad Ondavou 1

» Základná škola s materskou školou, Berzehorská 154, Brzotín

» Materská škola , Čučma 172

» Materská škola pri základnej škole , Tušická Nová Ves 87

» Základná škola s materskou školou, Hlavná 1, Čerhov

» Materská škola , Danišovce 21

» Materská škola pri základnej škole , Vinné 514

» Základná škola s materskou školou, Hlavná 175, Malčice

» Materská škola , Dedinky 79

» Materská škola pri základnej škole , Vojkovce 112

» Základná škola s materskou školou, Hlavná 267, Kuzmice

» Materská škola , Drahňov 170

» Materská škola pri základnej škole , Zalužice 270

» Základná škola s materskou školou, Hlavná 369, Hrabušice

» Materská škola , Drnava 2

» Materská škola pri základnej škole Berzehorská 154, Brzotín

» Základná škola s materskou školou, Letná 14, Nižná Slaná

» Materská škola , Dúbravka 236

» Materská škola pri základnej škole Hlavná 75, Hrčeľ

» Základná škola s materskou školou, Levočská 53, Harichovce

» Materská škola , Falkušovce 179

» Materská škola pri základnej škole Letná 16, Nižná Slaná

» Základná škola s materskou školou, Ružová 304, Borša

» Materská škola , Gemerská Panica 258

» Materská škola pri základnej škole Letná 421, Hraň

» Základná škola s materskou školou, Školská 16, Markušovce

» Materská škola , Gočovo 94

» Materská škola pri základnej škole Letná 68, Vlachovo

» Základná škola s materskou školou, Školská 684, Nálepkovo

» Materská škola , Hatalov 182

» Materská škola pri základnej škole Ružová 304, Borša

» Základná škola s materskou školou, Trávniky 380/13, Kováčová

» Materská škola , Henckovce 95

» Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Školská 233, Boľ

» Základná škola s materskou školu, , Tušická Nová Ves 64

» Materská škola , Hincovce 28

» Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským Pokroková 182, Krásnohorské Podhradie

» Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Československej armády 31, Plešivec

» Materská škola , Hlivištia 138

» Materská škola pri základnej škole Staničná 20, Harichovce

» Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Hlavná 24, Biel

» Materská škola , Hnilčík 38

» Materská škola pri základnej škole sv. Michala Archanjela Hlavná 140, Stanča

» Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Školská 4, Streda nad Bodrogom

» Materská škola , Hnilec 78

» Materská škola pri základnej škole Školská 18, Markušovce

» Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1.- 4. ročník, , Silica 44

» Materská škola , Horovce 183

» Materská škola pri základnej škole Školská 684, Nálepkovo

» Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, , Drnava 105

» Materská škola , Hrušov 5

» Materská škola Robotnícka 3, Krompachy

» Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, , Gemerská Hôrka 268

» Materská škola , Iliašovce 155

» Materská škola Rozmarínová 125, Brehov

» Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, , Somotor 40

» Materská škola , Iňačovce 141

» Materská škola Ružová 9, Smižany

» Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Hunyadyho 1256/16, Kráľovský Chlmec

» Materská škola , Jamník 185

» Materská škola s elokovanými triedami na Komenského 11 Gagarinova 916/2A, Sobrance

» Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 278, Veľké Trakany

» Materská škola , Jenkovce 113

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda , Bretka 56

» Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 348, Veľký Horeš

» Materská škola , Jovsa 182

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda , Čoltovo 127

» Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zimná 6, Čierna nad Tisou

» Materská škola , Kaľava 64

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda , Hrhov 365

» Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, , Gemerská Hôrka 92

» Materská škola , Kaluža 4

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda , Kapušianske Kľačany 72

» Základná škola Sama Tomášika, Zeleného Stromu 14, Rožňava

» Materská škola , Kečovo 72

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda , Krásnohorská Dlhá Lúka 2

» Základná škola Somotor 41, , Somotor 41

» Materská škola , Klokočov 91

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda , Ladmovce 113

» Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves

» Materská škola , Kluknava 190

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda , Malé Trakany 337

» Základná škola sv. Michala, Školská 1, Spišské Tomášovce

» Materská škola , Kobeliarovo 21

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda , Pašková 61

» Základná škola Svätej Rodiny, Kollárová 17, Sečovce

» Materská škola , Koceľovce 28

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda , Pribeník 276

» Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským - Zoltán Fábry Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, J. A. Komenského 5, Rožňava

» Materská škola , Kojšov 187

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda , Silica 128

» Základná škola, , Beša 88

» Materská škola , Kolinovce 106

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda , Svätá Mária 113

» Základná škola, , Blatné Remety 98

» Materská škola , Koromľa 164

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda , Veľké Slemence 18

» Základná škola, , Bracovce 26

» Materská škola , Krásnovce 86

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Českoslov. armády 22, Moldava nad Bodvou

» Základná škola, , Bystrany 13

» Materská škola , Kunova Teplica 132

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Elektrárenská 318, Vojany

» Základná škola, , Iňačovce 33

» Materská škola , Lastomír 63

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Ernesta Rótha 4, Rožňava

» Základná škola, , Jovsa 172

» Materská škola , Lekárovce 305

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Hlavná 100, Beša

» Základná škola, , Laškovce 38

» Materská škola , Lesné 89

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Hlavná 126, Poľany

» Základná škola, , Lúčka 92

» Materská škola , Lieskovany 50

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Hlavná 169, Ptrukša

» Základná škola, , Markovce 31

» Materská škola , Ložín 299

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Hlavná 18, Vojka

» Základná škola, , Mníšek nad Hnilcom 497

» Materská škola , Markovce 126

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Hlavná 23, Malý Kamenec

» Základná škola, , Nacina Ves 63

» Materská škola , Markuška 40

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Hlavná 315, Veľký Kamenec

» Základná škola, , Parchovany 462

» Materská škola , Matejovce nad Hornádom 97

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Hlavná 35, Jovice

» Základná škola, , Podhoroď 17

» Materská škola , Mlynky 65

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Hlavná 67, Ruská

» Základná škola, , Rejdová 43

» Materská škola , Mníšek nad Hnilcom 497

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Hlavná 95/10, Rad

» Základná škola, , Remetské Hámre 27

» Materská škola , Moravany 319

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Hlavná 97, Oborín

» Základná škola, , Slovinky 71

» Materská škola , Nacina Ves 156

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Kostolná 1, Veľké Trakany

» Základná škola, , Spišský Hrušov 264

» Materská škola , Ochtiná 51

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Liesková 65, Krišovská Liesková

» Základná škola, , Staré 68

» Materská škola , Odorín 65

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda m. č. Budulov 116, Moldava nad Bodvou

» Základná škola, , Šamudovce 23

» Materská škola , Parchovany 462

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda m. č. Fejséš 1, Kráľovský Chlmec

» Základná škola, , Úbrež 141

» Materská škola , Petrovce nad Laborcom 76

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Maťovce 53, Maťovské Vojkovce

» Základná škola, , Veľký Folkmar 328

» Materská škola , Podhoroď 107

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Školská 2, Svätuše

» Základná škola, , Záhor 148

» Materská škola , Poruba pod Vihorlatom 172

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Školská 51, Bačka

» Základná škola, , Závadka 73

» Materská škola , Rakovnica 173

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Školská 64, Veľký Horeš

» Základná škola, , Zemplínska Široká 277

» Materská škola , Rejdová 44

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda Veľkohorešská 15, Malý Horeš

» Základná škola, , Žbince 145

» Materská škola , Remetské Hámre 265

» Materská škola s výchovným jazykom maďarským pri základnej škole - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda , Jablonov nad Turňou 229

» Základná škola, Biele Vody 266, Mlynky

» Materská škola , Richnava 261

» Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda , Kružná 23

» Základná škola, Českoslov. armády 15, Moldava nad Bodvou

» Materská škola , Roštár 82

» Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Sídl. L. N. Tolstého 89/2, Veľké Kapušany

» Základná škola, Gemerská 1, Plešivec

» Materská škola , Rožňavské Bystré 45

» Materská škola S. H. Vajanského 5, Michalovce

» Základná škola, Gorkého 55, Trebišov

» Materská škola , Rudná 19

» Materská škola S. Tomášika 5, Spišská Nová Ves

» Základná škola, Hlavná 209, Zemplínska Teplica

» Materská škola , Rudňany 253

» Materská škola Severná 19, Moldava nad Bodvou

» Základná škola, Hlavná 333, Cejkov

» Materská škola , Senné 229

» Materská škola Síd.P.O.Hviezdoslava 1644, Veľké Kapušany

» Základná škola, Hlavná 36, Kapušianske Kľačany

» Materská škola , Slatvina 165/63

» Materská škola Sídlisko 226, Slavošovce

» Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

» Materská škola , Slavec 76

» Materská škola Sídlisko SNP 308, Prakovce

» Základná škola, I. Krasku 12, Trebišov

» Materská škola , Slavkovce 151

» Materská škola Slovenská 14, Spišská Nová Ves

» Základná škola, Ing. Kožucha 7, Spišská Nová Ves

» Materská škola , Sliepkovce 162

» Materská škola Slovenská 49, Gelnica

» Základná škola, J. Záborského 7, Pozdišovce

» Materská škola , Slovinky 591

» Materská škola SNP 1, Spišské Vlachy

» Základná škola, Jána A. Komenského 1, Michalovce

» Materská škola , Smolnícka Huta 31

» Materská škola SNP 44, Krompachy

» Základná škola, Jána Švermu 6, Michalovce

» Materská škola , Spišský Hrušov 217

» Materská škola SNP 562, Dobšiná

» Základná škola, Komenského 12, Sobrance

» Materská škola , Staré 68

» Materská škola Stolárska 2, Spišská Nová Ves

» Základná škola, Komenského 1961/6, Trebišov

» Materská škola , Stretava 128

» Materská škola Sv. Cyrila a Metoda 136, Nový Ruskov

» Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov

» Materská škola , Teplička nad Hornádom 49

» Materská škola sv.Rastislava J.Švermu 4, Michalovce

» Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves

» Materská škola , Tibava 33

» Materská škola Školská 20, Margecany

» Základná škola, Komenského 3, Smižany

» Materská škola , Trhovište 51

» Materská škola Školská 246, Lastovce

» Základná škola, Komenského 6, Sobrance

» Materská škola , Trnava pri Laborci 75

» Materská škola Školská 365, Zemplínske Hradište

» Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy

» Materská škola , Úbrež 42

» Materská škola Školská 560, Jaklovce

» Základná škola, Komenského 707/4, Sečovce

» Materská škola , Veľké Raškovce 112

» Materská škola Športová 93, Veľaty

» Základná škola, Krymská 5, Michalovce

» Materská škola , Veľké Revištia 32

» Materská škola Štítnická 337/9/A, Rožňava

» Základná škola, L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec

» Materská škola , Veľký Folkmar 70

» Materská škola Tokajská 191, Viničky

» Základná škola, Letná 91, Novosad

» Materská škola , Vítkovce 20

» Materská škola Úpor 6, Zemplínska Nová Ves

» Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves

» Materská škola , Vysoká nad Uhom 314

» Materská škola Vajanského 370/6, Rožňava

» Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves

» Materská škola , Vyšná Rybnica 70

» Materská škola Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves

» Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov

» Materská škola , Vyšné Remety 113

» Materská škola Zelená 1, Smižany

» Základná škola, Maurerova 14, Krompachy

» Materská škola , Záhor 70

» Materská škola Zimná 278, Novosad

» Základná škola, Mierová 1, Strážske

» Materská škola , Závadka 194

» Obchodná akadémia Kapušianska 2, Michalovce

» Základná škola, Moskovská 1, Michalovce

» Materská škola , Závadka 36

» Obchodná akadémia Komenského 3425/18, Trebišov

» Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

» Materská škola , Zbudza 60

» Obchodná akadémia Rožňava Akademika Hronca 8, Rožňava

» Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

» Materská škola , Zemplín 111

» Reformovaná základná cirkevná škola s VJM, Kozmonautov 2, Rožňava

» Základná škola, Okružná 17, Michalovce

» Materská škola , Zemplínska Široká 277

» Spojená materská škola Jarná 20, Sečovce

» Základná škola, Oriešková 9, Leles

» Materská škola , Žakarovce 338

» Spojená materská škola Mier P. O. Hviezdoslava 422/3, Trebišov

» Základná škola, Oriešková 9, Leles

» Materská škola , Žbince 34

» Spojená materská škola Trebišov Škultétyho 1031/26, Trebišov

» Základná škola, Partizánska 528, Smolník

» Materská škola , Žehra 48

» Spojená škola s organizačnými zložkami Dievčenská odborná škola a Stredné odborné učilište Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec

» Základná škola, Pionierov 1, Rožňava

» Materská škola - Družba Záhradná 17, Čierna nad Tisou

» Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium, Stredné odborné učilište a Dievčenská odborná škola Kollárova 17, Sečovce

» Základná škola, Pokroková 199, Krásnohorské Podhradie

» Materská škola - Óvoda , Gemerská Hôrka 7

» Spojená škola s organizačnými zložkami SOUN, DOŠ a SPV Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves

» Základná škola, Pribinova 34, Trebišov

» Materská škola - Óvoda Čs. armády 54, Plešivec

» Spojená škola s organizačnými zložkami Stredná poľnohospodárska škola a Obchodná akadémia Stojan 1, Spišská Nová Ves

» Základná škola, Severná 21, Moldava nad Bodvou

» Materská škola - Óvoda Fábryho 1249/2, Kráľovský Chlmec

» Spojená škola s organizačnými zložkami Stredné odborné učilište a Obchodná akadémia Sídlisko Breziny 282, Prakovce

» Základná škola, Sídlisko SNP 307, Prakovce

» Materská škola - Óvoda Hlavná 146/64, Dobrá

» Spojená škola s organizačnými zložkami Stredné odborné učilište poľnohospodárske a Obchodná akadémia Nám.slobody 12, Sobrance

» Základná škola, Sládkovičova 487, Gemerská Poloma

» Materská škola - Óvoda Hlavná 2, Biel

» Spojená škola s organizačnými zložkami Stredné odborné učilište železničné a Obchodná akadémia Železničná 127, Čierna nad Tisou

» Základná škola, SNP 13, Spišské Vlachy

» Materská škola - Óvoda Hlavná 490, Leles

» Stredná odborná škola Kapušianska 6, Michalovce

» Základná škola, SNP 47, Krompachy

» Materská škola - Óvoda Krátka 1825/28, Rožňava

» Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola Hlavná 54, Moldava nad Bodvou

» Základná škola, Školská 122, Švedlár

» Materská škola - Óvoda L. Kossutha 19, Kráľovský Chlmec

» Stredná poľnohospodárska škola Nám. I. Dobóa 1, Veľké Kapušany

» Základná škola, Školská 160/3, Čierna nad Tisou

» Materská škola - Óvoda Obchodná 384/1, Somotor

» Stredná priemyselná škola dopravná Mierová 727, Strážske

» Základná škola, Školská 2, Michalovce

» Materská škola - Óvoda Ružová 153, Strážne

» Stredná priemyselná škola drevárska Filinského cesta 7, Spišská Nová Ves

» Základná škola, Školská 2, Streda nad Bodrogom

» Materská škola - Óvoda Záhradná 10, Streda nad Bodrogom

» Stredná priemyselná škola elektrotechnická Partizánska 1, Michalovce

» Základná škola, Školská 20, Margecany

» Materská škola /rómska/ , Bystrany 49

» Stredná priemyselná škola Ľudovíta Štúra 26, Michalovce

» Základná škola, Školská 295, Štítnik

» Materská škola /rómska/ Potočná 9, Spišská Nová Ves

» Stredná priemyselná škola stavebná Nám. 1. mája 1, Rožňava

» Základná škola, Školská 297, Jaklovce

» Materská škola 5RPII, Rudňany

» Stredná priemyselná škola strojnícka Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

» Základná škola, Školská 334, Michaľany

» Materská škola Brezová 260, Brezina

» Stredná priemyselná škola Štefánikovo nám. 21, Spišská Nová Ves

» Základná škola, Školská 355, Budkovce

» Materská škola Družstevná 506, Strážske

» Stredná škola podnikania - Vállalkozói Szakkozépiskola Hlavná 54, Moldava nad Bodvou

» Základná škola, Školská 379, Vojčice

» Materská škola E. M. Šoltésovej 27, Spišská Nová Ves

» Stredná škola podnikania Mierová 727, Strážske

» Základná škola, Školská 58, Nižný Žipov

» Materská škola Ernesta Rótha 518/4, Rožňava

» Stredná zdravotnícka škola Masarykova 27, Michalovce

» Základná škola, Tichá 50, Trhovište

» Materská škola F. Kráľa 511, Gemerská Poloma

» Stredná zdravotnícka škola Šafárikova 3, Rožňava

» Základná škola, Úzka 221/7, Veľký Horeš

» Materská škola Fr. Kráľa 78, Michalovce

» Stredné odborné učilište - Kozépfokú Szaktanintézet Hlavná 232/14, Viničky

» Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

» Materská škola Garážová 157/19, Sirník

» Stredné odborné učilište energetické Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany

» Základná škola, Zemanská 2, Krompachy

» Materská škola Gorazdova 28, Spišská Nová Ves

» Stredné odborné učilište Hviezdoslavova 5, Rožňava

» Základná škola, Zimné 96, Rudňany

» Materská škola Gorkého 18, Trebišov

» Stredné odborné učilište poľnohospodárske J. Majlátha 2, Pribeník

» Základná škola, Zlatá 2, Rožňava

» Materská škola Hlavná 1, Kašov

» Stredné odborné učilište poľnohospodárske Jelšavská 317, Štítnik

» Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Radničné nám. 1, Spišská Nová Ves

» Materská škola Hlavná 108, Malé Ozorovce

» Stredné odborné učilište poľnohospodárske Kapušianska 2, Michalovce

» Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Školská 4, Michalovce

» Materská škola Hlavná 162, Plechotice

» Stredné odborné učilište poľnohospodárske Kováčska 53, Medzev

» Združená stredná škola Komenského 12, Trebišov

» Materská škola Hlavná 197, Cejkov

» Stredné odborné učilište poľnohospodárske Mierová 305, Strážske

» Združená stredná škola služieb Rožňavská baňa 211, Rožňava

» Materská škola Hlavná 243/76, Kazimír

» Stredné odborné učilište stavebné Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

 

Všetky | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Pridať zariadenie

Vyhľadávanie
Widgets Magazine

ďalšie prezentácie

Najnovšie zariadenia
Pracovné ponuky
Relaxovat.sk mailinglist
Naše služby
Partneri
Partneri

Obedovat.sk - restauracie, pizza

Nakupovat.sk - obchody, predajne

Relaxovat.sk - relax, krása, kultúra, zábava, šport

UbytovatSa.sk - hotely - penzióny, ubytovanie

KamNaPivo.sk - tvoj pivný sprievodca Slovenskom

KamNaKavu.sk - vieme, kde rozvoniava dobrá káva

virtualne prehliadky, 3d prezentacie, panoramy

zlavy, skupinove nakupovanie, mnozstevne zlavy

Zobraziť na mape

© 2004-2011 Creative Solutions, s.r.o. Všetky práva vyhradené.