Univerzitná knižnica v Bratislave   

Fotografia - Univerzitná knižnica v BratislaveUniverzitná knižnica v Bratislave (UK) je najstaršia a najväčšia vedecká knižnica v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919 ako Knižnica Univerzity Komenského. Súbežne so svojím akademickým poslaním plnila do roku 1954 funkciu národnej knižnice. Už v roku svojho vzniku získala právo na povinný výtlačok kníh a periodík z územia Slovenska. Od roku 1954 je samostatnou vedeckou knižnicou slúžiacou širokej verejnosti. Ponechala si však názov Univerzitná knižnica, pretože vyjadruje jej históriu, širokú profiláciu fondu i používateľského zázemia, pod týmto názvom sa stala známou v zahraničí. Z klasickej knižnice sa postupne pretvorila na modernú knižnično-informačnú inštitúciu.

Koncom roka 1995 fond UK obsahoval v súhrne 2,185 mil. knižničných jednotiek.

Kontakt, užitočné odkazy a otváracie hodiny

Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1
814 17 Bratislava 1

Tel: 02 / 54 43 32 47 – generálny riaditeľ
Fax: 02 / 5443 4246 – generálny riaditeľ
E-mail:

Otváracie hodiny
Po: 12:00 - 20:00
Ut: 09:00 - 20:00
St: 09:00 - 20:00
Št: 09:00 - 20:00
Pi: 09:00 - 20:00
So: 09:00 - 15:00

Poznámka

Cenník

Prehľadný cenník služieb a poplatkov nájdete na našej domovskej stránke.

Poslanie knižnice

Univerzitná knižnica v Bratislave je vrcholná kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej činnosti. Je univerzálnou štátnou vedeckou knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. Knižnica realizuje koordinačné, štatistické, vzdelávacie, odbornoporadenské a metodické úlohy pre knižnice v Slovenskej republike. Zameriava sa na knižničnú, informačnú, bibliografickú, vedeckovýskumnú, kultúrno-vzdelávaciu činnosť ako:
konzervačná knižnica Slovenskej republiky
depozitná knižnica OSN
depozitná knižnica a informačné stredisko UNESCO
depozitná knižnica NATO
konzervačná a depozitná knižnica vedecko-kvalifikačných prác obhájených v Slovenskej republike zabezpečujúca ich bibliografickú registráciu
pracovisko slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie
správca súborného katalógu seriálov knižníc Slovenskej republiky
národná agentúra pre medzinárodnú identifikáciu seriálov (ISSN
výkonné pracovisko pre medziknižničnú výpožičnú službu a národné ústredie pre medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu
koordinačné pracovisko medzinárodnej knižnično-informačnej spolupráce, pracovisko reštaurovania, konzervovania a ochranného kopírovania dokumentov
Knižnica plní v rámci svojho poslania ako predmet hlavnej činnosti najmä tieto úlohy:
buduje a sprístupňuje fond domácich a zahraničných knižničných dokumentov a informačných zdrojov z odborov spoločenských a prírodných vied, ďalej dokumentov univerzálneho, interdisciplinárneho a príručkového charakteru, ako aj z krásnej literatúry
buduje historický knižničný fond neperiodických a periodických publikácií, vedecko-kvalifikačných prác a audiovizuálnych dokumentov
buduje a sprístupňuje fond oficiálnych dokumentov orgánov Slovenskej republiky
poskytuje komplexné knižnično-informačné služby
podporuje modernizáciu rozvoja knižničných a informačných služieb v rámci štátneho informačného systému v Slovenskej republike
Pridať zariadenie

Vyhľadávanie
Relaxovat.sk mailinglist
Naše služby
Partneri
Partneri

Obedovat.sk - restauracie, pizza

Nakupovat.sk - obchody, predajne

Relaxovat.sk - relax, krása, kultúra, zábava, šport

UbytovatSa.sk - hotely - penzióny, ubytovanie

KamNaPivo.sk - tvoj pivný sprievodca Slovenskom

KamNaKavu.sk - vieme, kde rozvoniava dobrá káva

virtualne prehliadky, 3d prezentacie, panoramy

zlavy, skupinove nakupovanie, mnozstevne zlavy

Zobraziť na mape

Mapka - Univerzitná knižnica v Bratislave

© 2004-2011 Creative Solutions, s.r.o. Všetky práva vyhradené.